top of page

Jsem psycholožka, certifikovaná terapeutka a členka České asociace pro Psychoterapii. Pracuji s dětmi i dospělými. 

Nabízím psychologické poradenství pro samoplátce. Lze využít příspěvku na psychologickou péči v rámci preventivních programů zdravotních pojišťoven.

 

Můžeme se setkat osobně nebo online.

S čím můžete přijít

Každý se někdy může ocitnout v obtížné životní situaci, kdy už  neví, jak dál. Můžete se na mě obrátit, pokud jste se do takové situace dostali, nevíte si rady, nebo si jen chcete s někým popovídat a pracovat na svém osobním rozvoji a zvyšování životní spokojenosti. Poskytuji individuální psychologické poradenství pro děti od 6 let, dospívající a dospělé klienty, s důvěrou, že řešení trápení může objevit každý sám v sobě, pokud pozná vlastní potřeby a zdroje. 

foto.jpg

Jak pracuji

Základním pracovním nástrojem je dialog a vztah, navázaný s klientem. Naše postupné setkávání chápu jako vytváření bezpečného a důvěrného prostoru, kde se klient může svěřit a vztahu, který je nezbytný pro zkoumání myšlenek, pocitů a tělesných prožitků. Kde slova nestačí, zejména v práci s dětmi, využívám různé techniky, nástroje a materiály. Blízká je mi práce s terapeutickým pískovištěm, opírám se o prvky terapie hrou. 

Vzájemná očekávání si s klienty ujasňujeme na prvním setkání. Psychologické poradenství zpravidla trvá 50 minut a probíhá v pracovně na Břevnově-Šlikova 287/20. Při dohodě o dlouhodobé spolupráci se setkáváme obvykle jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Počet sezení nelze předem určit, frekvence setkávání či ukončení společné práce závisí na klientovi.

Jelikož nejsem klinický psycholog (neposkytuji zdravotnické služby), klienti ode mě nemohou získat diagnózu. Nemusí nikomu hlásit, že mě navštěvují, ani jak dlouho a na čem pracujeme. Nevedu žádnou formální dokumentaci, ale píši a schraňuji záznamy z naší společné práce s cílem zkvalitňování služeb. 

Profesní etikou jsem vázána k důvěrnosti, diskrétnosti a mlčenlivosti, informace z psychologického poradenství nikomu nesděluji. Důvěrnost lze porušit ze zákonných důvodů, a to na oficiální výzvu PČR či soudu a také pokud vznikne povinnost oznámit nebo překazit trestný čin. 

Pracuji pod pravidelnou supervizí.

Contact
bottom of page