top of page

Dětské poradenství

Psychologické poradenství vnímám jako činnost zaměřenou na překonání aktuálních psychických problémů klientů nebo konfliktních situací pomocí psychologických metod a technik. Může jít o krátkodobé poradenské a edukační vedení nebo o systematickou podpůrnou a terapeutickou péči. Psychologické poradenství vede ke zvyšování životní spokojenosti. Při práci s dětskými klienty považuji za nezbytnou spolupráci s rodinou či zákonnými zástupci. S dětmi pracuji také individuálně, obvykle na zmapování jejich potřeb a zdrojů a na tématech, které samy přináší. 

 

V práci využívám prvky terapie hrou. Jde o interaktivní a tvůrčí proces, ve kterém herní činnost podporuje psychickou stabilitu a integritu dětí. Vše probíhá pomocí hry, vztahu a tvořivého dialogu. Má role spočívá v pomoci k porozumění vlastním potřebám dětí a v podpoře k objevování jejich  podpůrných zdrojů. Snažím se děti vést k vytvoření zdravého kontaktu s okolím a hlavně se sebou samým. Mým úkolem je také učit děti vyjadřovat své potřeby a činit tak vhodnými formami. Ráda dělám vše, co posiluje jejich identitu a sebepřijetí. 

Sandplaying

Kontakt s dítětem se v poradenství a terapii dá navázat různými kreativními způsoby. Jedním z nich je využití terapeutického pískoviště, ve kterém dítě zobrazuje svůj vnitřní svět a umožňuje tak přiblížení jeho vnitřním potřebám, přáním, emocím, myšlenkám, zájmům a zdrojům. Nechává nahlédnout do jeho vztahového pole, představ o sobě i o druhých. Zároveň lze díky využití terapeutického pískoviště získat diagnosticky hodnotné informace, což dále umožňuje terapeutické působení ve směru náhledu, přijetí či změny. Pracovna je vybavena přenosným terapeutickým pískovištěm a množstvím postaviček a objektů, ze kterých můžeme stavět a tvořit. Práce na pískovišti je názorná a umožňuje experimentování. 

 

Příklady témat, na kterých pracuji s dětmi a rodinou:

 • ​problémy v rodině

 • problémy ve škole

 • náročné životní situace

 • rizikové chování

 • enuréza a enkopréza

 • noční děsy a špatné sny

 • psychické následky týrání a zneužívání

 • životní změny a ztráty

 • soupeření mezi sourozenci

 • pocity hanby a viny

 • úzkost a strach

 • posílení sebevědomí a sebepřijetí

figurky.jpg
bottom of page