top of page

O mně

Vystudovala jsem psychologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své práci se věnuji dětem i dospělým. Občasně praktikuji i lektorské činnosti. Jsem absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku institutu INSTEP a výcviku pro odborníky, kteří pracují s dětmi s poruchami attachmentu a jejich rodinami. Ctím Etický kodex ČAP.

Kromě psychologické praxe se přes 15 let věnuji oblasti filmu, spolupracuji s několika kiny a podílím se na tvorbě a organizaci filmových festivalů a filmových klubů. Vedle lásky k filmu jsem zde získala mnoho nedocenitelných osobních i profesních zkušeností.

Vzdělání 

Tereza_Lysá.jpg

  2007-2011   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Psychologie

  2012-2014   Univerzita Palackého v Olomouci, obor Psychologie

  Vybrané další vzdělávání a výcviky

 • Systematický psychoterapeutický výcvik (INSTEP, 980 h)

 • Výcvik pro odborníky, kteří terapeuticky pracují s dětmi s poruchami attachmentu a jejich rodinami (ATTA, 280 h)
   

 • Děti ohrožené syndromem CAN (VISK, Alexandra Machková

 • Duševní onemocnění u dětí - jak je rozeznat a možnosti pomoci (Fokus Praha, Lucia Vašková, Michal Považan)

 • Dyadic Developmental Practise: Psychotherapy and Parenting. Level One: Introducing a framework for therapy and parenting developmentally traumatised children (DDPI, Dafna Lender)

 • Kazuistické semináře k problematice péče o děti v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a kazuistické semináře k práci s dětmi s psychiatrickou diagnózou a agresivním dítětem (NÚV)

 • Kazuistické semináře pro psychology ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (NÚV)

 • Kids' Skills - přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči, komunitou (Dalet)

 • Komplexní výcvik Sandplaying - využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii (INDPET, Alena Vávrová)

 • Kurz prevence sociálně nežádoucích jevů (PPP České Budějovice, Pavla Nýdlová)  

 • Kurz pro realizátory programů primární prevence (Prev-Centrum)

 • Kurz zážitkové pedagogiky a týmové spolupráce GO Program (PPP České Budějovice, Pavla Nýdlová)

 • Pocit bezpečí jako základ psychoterapie dětí (INDEPT, Zlata Koštejnová)

 • Poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí (NÚV, Pavla Cimlerová)

 • Práce s traumatizovaným klientem (INDEPT, Zlata Koštejnová, Martin Srdce)

 • Projevy a psychoterapie dětí s enurézou a enkoprézou (INDEPT, Kamila Wawroszová)

 • Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní psychologie (ČASP, Ondřej Kubík)

 • Reflektování v praxi pomáhajícího rozhovoru (Gaudia, Barbora Hrušková, Olga Kunertová)

 • Sexuální výchova žáků s mentálním postižením (NÚV, Marcela Jarolímová, Markéta Čablová)

 • Sny naživo (INSTEP, Martin Jára)

 • Svalová progresivní relaxace (NÚV, Jan Soukup)

 • Transakční analýza 101 (ČATA, Blanka Čepická)

 • Transsexualita, poruchy pohlavní dentty v dětství a dospívání (INSTEP, Hana Fifková)

 • Trauma a traumatická krize (INSTEP, Yvonna Lucká)

 • Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (NÚV, Veronika Pavlas Martanová, Kateřina Spěváková)

 • Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi (NÚV)

 • Základy krizové intervence tváří v tvář + rozvíjení dovedností v krizové intervenci (Déčko, Gabriela Šivicová, Vendula Kolářová)

 • Základy krizové komunikace (VISK, Petr Brichcín)

 • Základy neurověd pro psychoterapeuty (INSTEP, Michaela Viktorinová)

 • Základy vedení rozhovoru s dítětem (Velký vůz Sever, Pavel Kalpakcis)

 • Zpátky na cestě-práce s traumatizovanými dětmi (Gaudia, Sabine Vermeire)

bottom of page